Thirrje-Marketing Agency

Ky shërbim do kryhet për projektin e bashkëfinancuar me fondin e Bashkimit Evropian - Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë për “Krijmi i Dep. të TIK-ut, për trajnime praktike profesionale dhe Zhvillim Softueri”

Në kuadër të këtij projektim ne do të fokusohemi tek investimi në teknologjinë më të fundit, qe mundëson zhvillim më të gjerë të edukimit,  programeve trajnuese si dhe rritjen e kapacitetit për zhvillim të programeve dhe produkteve te reja, duke përfshirë aplikacione softuerike dhe shërbime te reja konsulence për zgjidhjen e problemeve ne sektorin e TIK-ut.

Cfarë jemi duke kerkuar?

Ne jemi duke kërkuar një agjension Marketingu i cili do të kryejë të gjitha shërbimet e Marketingut ne kuadër te këtij porjekti, duke filluar nga dizajni dhe postimi i Banerëve adekuat në rrjetet sociale deri te krijimi i Fushatave dhe Aktiviteteve te cilat do te sherbejnë si promocione i aktivitetet të Programit Edukativ të shkollës.

Kriteret dhe Kualifikimi

Aplikuesit ne kete thirrje duhet te jeni agjensione të regjistruara të Marketingut të cilat kryejnë punë aktive profesionale.

  • Te interesuarit mund të dergojnë ofertën e tyre financiare në: [email protected].

  • Aplikimi për këtë thirrje është i hapur deri më datë: 10.03.2021

  • Për informacione shtesë ju lutem kontaktoni në +383 49 127 200
  • Adresa: Lagjja Kalabria e Re, rr. Sylejman Vuçiterrna 33 Prishtinë, 10000  Kosovë

 

Vlerësimet dhe Njoftimi për fituesin

Vlerësimi do behet sipas kritereve: çmimi ekonomik më i favorshëm.

Pagesa do të kryhet përmes llogarisë bankare pas furnizimit në tërësi ose me afate  (sipas marrëveshjes në mes palëve).~A

Konkurs

Shkolla e Lartë Profesionale PROED shpall konkurs për regjistrimin studentëve të rinj në programin Zhvillues Softueri.

Investo për të ardhmen, bëhu pjesë e profesionit më të kërkuar në botë.

Aplikoni online

Nëse nuk po gjeni informacioin e kërkuar ju mund të na kontaktoni përmes numrit të telefonit tonë të poshtëshënuar dhe dikush nga stafi ynë do të ketë kënaqësinë të ju ndihmoj.  Mos hezitoni të na pyesni për të gjitha çështjet që mund të jenë me rëndësi për ju. Ju mund të na thirrni çdo ditë, përveç të dieleve, nga ora 09:00 deri në ora 17:00

Na thirr në

049 127 200

Shkolla e lartë profesionale për edukim në programim PROED e themeluar në vitin 2016 në Prishtinë, e akredituar nga Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve me vendim nr. 01-71 të datës 08.02.2017,  dhe e licensuar nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë së Republikës së Kosovës.

Adresa: Lagjja Kalabria e Re, rr. Sylejman Vuçiterrna 33 Prishtinë, 10000  Kosovë

[email protected]