Kurse & Mësim Plotësues dhe Shtesë për Klasat I – XII

 

  • Program Teknologji Informatikë Programim “PROKID”  - Programi SCRATCH
 • Mësimin e të gjitha lëndëve shkollore (Matematike, Gj. Angleze etj..)
 • Asistencë në detyrat e shtëpisë / Përforcimin e njësive të mësuara
 • Gara të matematikës dhe lëndëve tjera, duke marrë parasysh edhe kërkesat e fëmijëve
 • Aktivitete dhe lojëra të karakterit mësimor


A. Përmbajtja e Programit SCRATCH :

  1. Hyrje - Është pjesa e parë e trajnimit në të cilën do të mësohen elementet që do të përdoren gjatë kursit, termet e gjuhës angleze, si logjikë e thjeshtë e matematikës, kordinatat, unazat në programim.
 1. Niveli I – në këtë pjesë do të fillohet me installimin e aplikacionit Scratch dhe mësimet fillestare për krijimin e elementeve apo imazheve, vizatimin e tyre, lëvizjen , përdorimin e ngjyrave, zërave etj.
 1. Niveli II – pasi të jenë përfunduar pjesët e para, në këtë pjesë fëmijët do të jenë në gjendje të fillojnë zhvillimin e lojërave. Këtu do të vihet në pah kreativiteti i fëmijëve pasi që do të vazhdohet me zhvillimin e lojërave.
 1. Përfundimi i trajnimit – organizim i një loje, ku fëmijët do të ndahen në grupe dhe ndarja në grupe dhe do të garojnë. Shpërndarja e certifikatave.
 2. Kohëzgjatja e programit Scratch zgjatë 3 muaj. dasd
 3. Për më shumë informata rreth moduleve të Scratch, visitoni: https://proedacademy.com/sq/scratch-kids/

B. Mësimi plotësues për të gjitha lendet mësimore:

Do të organizohet për ata nxënës që kanë vështirësi në zotërimin e materialit mësimor, të lëndëve përkatëse. Për nxënës të cilët kanë vështirësi që të koncentrohen në orët mësimore, e që për arsye të tjera të ndryshme, nuk janë aq të suksesshëm në mësim dhe kanë për qëllim të kenë rezultate sa më të mira në shkollë.

 

C. Mësimi shtesë për të gjitha lendet mësimore:

Do të organizohet për ata nxënës që gjatë mësimit të rregullt kanë përparuar. Qëllimi kryesor i mësimit shtesë është që nxënësit të thellojnë edhe më shumë njohuritë e tyre në lëndët përkatëse.

Kurset dhe Mësimi shtesë do organizohen sipas kërkesave dhe numrit të lëndive/programeve që ndjekin nxënësit nga 2 ditë ose 5 ditë në javë,  me nga 2 orë në ditë. Secili fëmijë (prind) mund të zgjedh lëndët dhe kurset që dëshiron t'i ndjek gjatë javës së plotë.

Programi i kurseve dhe mësimit shtesë do mbahen në 4  qendra të Prishtinës:

 1. Në lagjen Dardania – adresa Hamit Haxhija nr 13,
 2. Në lagjen Emshir (Kalabria e Re)  – adresa Dervish Hima pn, mbi ALBI Market
 3. Në lagjen Qender – adresa Rr. Ukshin Hoti "Prime Residence", C4/2, Hyrja A, Kati 1, Nr 2.
 4. Në lagjen Bregu i Diellit -  adresa te LET Center, përball shkollës Ismajl Qemajli

Çmimi për trajnime është në baza mujore; 

  1. për 2 dite ne jave është 50EUR/ muaj,  
  2. ndërsa për 5 dite është 80 EUR/ muaj.

Konkurs

Shkolla e Lartë Profesionale PROED shpall konkurs për regjistrimin studentëve të rinj në programin Zhvillues Softueri.

Investo për të ardhmen, bëhu pjesë e profesionit më të kërkuar në botë.

Aplikoni online

Nëse nuk po gjeni informacioin e kërkuar ju mund të na kontaktoni përmes numrit të telefonit tonë të poshtëshënuar dhe dikush nga stafi ynë do të ketë kënaqësinë të ju ndihmoj.  Mos hezitoni të na pyesni për të gjitha çështjet që mund të jenë me rëndësi për ju. Ju mund të na thirrni çdo ditë, përveç të dieleve, nga ora 09:00 deri në ora 17:00

Na thirr në

049 127 200

Shkolla e lartë profesionale për edukim në programim PROED e themeluar në vitin 2016 në Prishtinë, e akredituar nga Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve me vendim nr. 01-71 të datës 08.02.2017,  dhe e licensuar nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë së Republikës së Kosovës.

Adresa: Lagjja Kalabria e Re, rr. Sylejman Vuçiterrna 33 Prishtinë, 10000  Kosovë

[email protected]