Kurs Programimi për Fëmijë: Scratch

Çfarë është SCRATCH?

Scratch është gjuha programuese përmes së cilës femijët mund të programojnë dhe të zhvillojnë imagjinatën në mënyrë kreative dhe zbavitëse, duke krijuar kështu vetëbesimin, mendimin kritik dhe rritjen e aftësive në zgjidhje të një problemi. 

Planprogrami i kursit SCRATCH

 • Kohëzgjatja e kursit është 3 muaj.
 • Për grup moshat 6 deri 14 vjeç.
 • Secili fëmijë do të ketë kompjuterin e tij/saj personal për përdorim gjatë klasave.

Moduli i parë - 4 javë
(16 orë mësimore)

Java e parë Rock Band
Lost in Space
2 orë
2 orë
Java e dytë Ghost Busters
Chat Bot 
2 orë 
2 orë 
Java e tretë Paint Box
Boat Race
2 orë
2 orë
Java e katërt Ushtrime 
Vlerësim
2 orë  
2 orë 

Moduli i dytë - 4 javë
(16 orë mësimore)

 

Java e parë  Memory  
Dodge Ball
2 orë
2 orë
Java e dytë Brain game 
Catch the dots
2 orë
2 orë
Java e tretë  Clone wars
Create your own world
2 orë
2 orë
Java e katërt Ushtrime
Vlerësim
2 orë
2 orë

Moduli i tretë - 4 javë
(16 orë mësimore)

Java e parë  Cats 
Flower generator 
2 orë
2 orë
Java e dytë  Guess the flag 
Line up
2 orë
2 orë
Java e tretë Flappy parrot 
Binary hero
2 orë
2 orë
Java e katërt Ushtrime
Vlerësim
2 orë 
2 orë

Çfarë do të mësojnë fëmijët në kursin e Programimit në Scratch:

 • Logjikën
 • Kordinatat
 • Matematiken
 • Kontrollat
 • Unazat
 • Vizatimin

Çfarë përfiton fëmija juaj gjatë këtij kursi?

 • Fëmijët do të mësojnë konceptet elementare të programimit dhe dizajnit, krijimin e animacioneve dy-dimenzionale, krijimin e variablave, përdorimin e pohimeve if-else, krijimin dhe përdorimin e funksioneve, do të zhvillojnë mendimin kritik, do të fitojnë aftësi për zgjidhjen e problemeve dhe do të bëhen më kreativë.
 • Programimi tek fëmijët është arti i krijimit të lojërave kompjuterike, dhe këtë kodim fëmijët mund t’a realizojnë përmes Scratch.

Pas përfundimit të kursit, fëmijet do të jenë në gjendje:

 • Të krijojnë prezentime
 • Të jenë të pavarur në krijimin e një kodi të thjeshtë
 • Të analizojnë të dhëna dhe të krijojnë informacion
 • Të krijojnë eksperiencë interaktive
 • Të zhvillojnë lojëra duke përdorur gjuhën programuese Scratch

Shkarko informata më të detajuara të planprogramit:


Ju mund ti regjistroni fëmijë tuaj duke dërguar email në:
[email protected] ose duke telefonuar në: +383 49 127 200 (i njëjti numër në Viber dhe Whatsapp). 

Konkurs

Shkolla e Lartë Profesionale PROED shpall konkurs për regjistrimin studentëve të rinj në programin Zhvillues Softueri.

Investo për të ardhmen, bëhu pjesë e profesionit më të kërkuar në botë.

Aplikoni online

Nëse nuk po gjeni informacioin e kërkuar ju mund të na kontaktoni përmes numrit të telefonit tonë të poshtëshënuar dhe dikush nga stafi ynë do të ketë kënaqësinë të ju ndihmoj.  Mos hezitoni të na pyesni për të gjitha çështjet që mund të jenë me rëndësi për ju. Ju mund të na thirrni çdo ditë, përveç të dieleve, nga ora 09:00 deri në ora 17:00

Na thirr në

049 127 200

Shkolla e lartë profesionale për edukim në programim PROED e themeluar në vitin 2016 në Prishtinë, e akredituar nga Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve me vendim nr. 01-71 të datës 08.02.2017,  dhe e licensuar nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë së Republikës së Kosovës.

Adresa: Lagjja Kalabria e Re, rr. Sylejman Vuçiterrna 33 Prishtinë, 10000  Kosovë

[email protected]