Aplikoni online

Institucion i Akredituar

PROED është shkollë e lartë profesionale e programimit  me seli në Prishtinë dhe është e akredituar nga Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve.  Shiko më shumë

Shkolla PROED

PROED është shkollë e lartë profesionale e angazhuar në arsim dhe aftësim profesional në fushën e teknologjisë së informacionit (TI-së), respektivisht në programim kompjuterik.

Planprogrami dhe lista e moduleve për kualifikimin profesional Zhvillues i Softuerit është përgatitur me kujdes të veçantë me qëllim që ti përgjigjet kërkesave të tregut në fushën e TI-së, përkatësisht kërkesave për programues kompjuterik dhe për zhvillues të softuerit. Programi në PROED është i fokusuar në këto fusha:

  • Zhvillim i Aplikacioneve në Desktop
  • Zhvillim i Aplikacioneve në Web
  • Zhvillim i Aplikacioneve Mobile dhe
  • Zhvillim i Bazës së të Dhënave

Shiko më shumë

Pse të filloni karrierë në programim

punesim

Profesion që garanton punësim në
sektore të teknologjisë

Programimi është një ndër profesionet më të kërkuara në rajon dhe botë, andaj me këtë lloj edukimi garantohet e ardhmja

garanci

Ekipe profesionale që garantojnë
rezultate të larta

Ekipet profesionale të përbëra nga programerë të gjuhëve të ndryshme garantojnë sukses dhe arritshmëri  të lartë

ecvet

Diploma profesionale si zhvillues i
softuerit me 120 ECVET kredi

Programi profesional si  zhvillues i softuerit do të ju pajisë me njohuri të përgjithshme dhe me 120 ECVET kredi

punË ekipore

Ekipe të vogla punuese  për performanca të mëdha

Punë me ekipe të vogla të fokusuara në  zhvillimin e aftësive në programim dhe udhëheqje të projekteve

Nuk po gjeni informacionin e dëshiruar?

Nëse nuk po gjeni informacionin e kërkuar ju mund të na kontaktoni përmes telefonit tonë të shënuar mëposhtë dhe dikush nga stafi ynë do të ketë kënaqësinë të ju ndihmoj. 
Mos hezitoni të na pyesni për të gjitha çështjet që mund të jenë me rëndësi për ju. Ju mund të na thirrni çdo ditë, përveç të dieleve, nga ora 09:00 deri në ora 17:00.

Na thirr në

049 127 200

Shkolla e lartë profesionale për edukim në programim PROED e themeluar në vitin 2016 në Prishtinë, e akredituar nga Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve me vendim nr. 01-71 të datës 08.02.2017,  dhe e licensuar nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë së Republikës së Kosovës.

Adresa: Lagjja Kalabria e Re, rr. Sylejman Vuçiterrna 33 Prishtinë, 10000  Kosovë

[email protected]