Administrim dhe mirëmbajtje rrjeti

Në bashkëpunim me zyrën e Bashkimin Evropian, shkolla profesionale për programim – PROED, hap Trajnimin në Administrim dhe Mirëmbajtje Rrjeti. Moduli i Administrim dhe Mirëmbajtje Serverie përbëhet nga pesë kurse profesionale në fushën e Teknologjisë së Informacionit Kompjuterik dhe Rrjetit.

Qëllimi i këtij moduli trajnues është t'i ofrojë pjesëmarrësit njohurite e nevojshme për të qenë në gjendje të punojë si profesionistë të TI-se në fushën e Administrimit dhe Mirëmbatje Rrjeti. Lëndët brenda këtij moduli tregohen në tabelën më poshtë:

Modulet GLH
Administrim dhe Mirëmbajtje Rrjeti 220
1. Hardware dhe Softuer kompjuteri 50
2. Hyrje në Rrjete Kompjuterike 50
3. Baziket e Routing dhe Switching 40
4. Hyrje në Linux 40
5. Administrimi i sistemit Windows Server 2016 - Për fillestarë 40


Në përfundim të suksesshëm të kursit

Në përfundim të suksesshëm të kursit, pjesëmarrësit do të jenë të gatshëm për punë praktike.

5 pjesëmarrësve më të suksesshëm të kursit do tu sigurohet punë praktike me pagesë, për 3 muaj, pas të cilës ata do të jenë të gatshëm të fillojnë punën si programerë të rijnë (junior). 

Vendi dhe orari i trajnimit

Klasët do të mbahen në objektet e PROED-it, 2 ditë në javë, 3 orë mësimore në ditë.

Ligjëratat dhe materialet

Gjuha e ligjërimit do të jetë në gjuhën shqipe, materialet do të jenë në gjuhën angleze.

Afati i aplikimit
28.10.2021

Për informacion të mëtejshëm kontaktoni zyret e PROED në:

[email protected]

Mobil: 049 127 200

Whatsapp/Viber: +383 49 127 200

Lagjja: Kalabria e Re, rr. Sylejman Vuçiterrna nr.33 Prishtinë 10000, Kosovë

Konkurs

Shkolla e Lartë Profesionale PROED shpall konkurs për regjistrimin studentëve të rinj në programin Zhvillues Softueri.

Investo për të ardhmen, bëhu pjesë e profesionit më të kërkuar në botë.

Aplikoni online

Nëse nuk po gjeni informacioin e kërkuar ju mund të na kontaktoni përmes numrit të telefonit tonë të poshtëshënuar dhe dikush nga stafi ynë do të ketë kënaqësinë të ju ndihmoj.  Mos hezitoni të na pyesni për të gjitha çështjet që mund të jenë me rëndësi për ju. Ju mund të na thirrni çdo ditë, përveç të dieleve, nga ora 09:00 deri në ora 17:00

Na thirr në

049 127 200

Shkolla e lartë profesionale për edukim në programim PROED e themeluar në vitin 2016 në Prishtinë, e akredituar nga Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve me vendim nr. 01-71 të datës 08.02.2017,  dhe e licensuar nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë së Republikës së Kosovës.

Adresa: Lagjja Kalabria e Re, rr. Sylejman Vuçiterrna 33 Prishtinë, 10000  Kosovë

[email protected]