Siguria Kibernetike

Në bashkëpunim me zyrën e Bashkimin Evropian, shkolla profesionale për programim – PROED, hap Trajnimin në Siguria Kibernetike (Cyber Security).

Paketa e Trajnimit të Sigurisë Kibernetike synon të përgatisë kandidatët të rinj në:

  1. Etikës së piraterisë, 
  2. Fushën e sigurisë së të dhënave, dhe
  3. Trajtimit të incidenteve të sigurisë.

Kjo paketë përbëhet nga 3 lëndë obligative dhe 2 lëndë zgjedhore, të cilat studenti do të përgatitet me njohuri të përgjithshme për pozicionet që lidhen me sigurinë e të dhënave, hakimin, etikën, parandalimin dhe mbrojtjen e të dhënave të organizatës ose institucioneve private dhe publike si në Kosovë dhe jashtë saj. 

Diploma e Modulit GLH Lëndët
Siguria Kibernetike 240 O/Z
Bazat e Teknologjisë 50 Obligative
Bazat e Sigurisë 50 Obligative
Menaxhimi i Incidenteve të Sigurisë & Shfrytëzimet nga Hakerët 50 Obligative
Mbrojtje e Avancuar e Ndërmarrjeve 45 Zgjedhore
Detektim i Hyrjeve të Palejuara (në Brendësi) 45 Zgjedhore
Web Application - Testim i Penetrimit dhe Pirateri Etike 45 Zgjedhore
Forensika e Avancuar Dixhitale dhe Reagimi ndaj Incidenteve 45 Zgjedhore
Bazat e Sigurisë për Sistemin e Kontrollit Industrial 45 Zgjedhore


Në përfundim të suksesshëm të kursit
Në përfundim të suksesshëm të kursit, pjesëmarrësit do të jenë të gatshëm për punë praktike.

5 pjesëmarrësve më të suksesshëm të kursit do tu sigurohet punë praktike me pagesë, për 3 muaj, pas të cilës ata do të jenë të gatshëm të fillojnë punën si programerë të rijnë (junior). 

Vendi dhe orari i trajnimit
Klasët do të mbahen në objektet e Shkollës PROED, 2 ditë në javë, 3 orë mësimore në ditë.

Ligjëratat dhe materialet
Gjuha e ligjërimit do të jetë në gjuhën shqipe, materialet do të jenë në gjuhën angleze.

Afati i aplikimit 28 Tetor 2021.

Për informacion të mëtejshëm kontaktoni zyret e PROED në:

[email protected]

Mobil: 049 127 200

Whatsapp/Viber: +383 49 127 200

--------------------------

Lagjja: Kalabria e Re, rr. Sylejman Vuçiterrna nr.33 Prishtinë 10000, Kosovë

Konkurs

Shkolla e Lartë Profesionale PROED shpall konkurs për regjistrimin studentëve të rinj në programin Zhvillues Softueri.

Investo për të ardhmen, bëhu pjesë e profesionit më të kërkuar në botë.

Aplikoni online

Nëse nuk po gjeni informacioin e kërkuar ju mund të na kontaktoni përmes numrit të telefonit tonë të poshtëshënuar dhe dikush nga stafi ynë do të ketë kënaqësinë të ju ndihmoj.  Mos hezitoni të na pyesni për të gjitha çështjet që mund të jenë me rëndësi për ju. Ju mund të na thirrni çdo ditë, përveç të dieleve, nga ora 09:00 deri në ora 17:00

Na thirr në

049 127 200

Shkolla e lartë profesionale për edukim në programim PROED e themeluar në vitin 2016 në Prishtinë, e akredituar nga Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve me vendim nr. 01-71 të datës 08.02.2017,  dhe e licensuar nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë së Republikës së Kosovës.

Adresa: Lagjja Kalabria e Re, rr. Sylejman Vuçiterrna 33 Prishtinë, 10000  Kosovë

[email protected]