Vocational School for Computer Programming certified by MEST and accredited by NQA, level 5 according to NQF.

Vocational School for Computer Programming certified by MEST and accredited by NQA, level 5 according to NQF.

Ofertë për trajnime në Python

PROGRAMI I TRAJNIMEVE NE PYTHON

Kodi   Emërtimi i Trajnimit - Kursit Data e Fillimit Frekuenca e Trajnimit Orë Mësimore Ofertë Promocionale -35% Regjistrime Grupore /  Trajnim -50%
Py01 Introduction to Python 01 Mars 6 orë / javë 40 199 € 149 €
Py02 Intermediate Python 01 Mars 6 orë / javë 40 199 € 149 €
Py03 Advanced Python 01 Mars 3 orë / javë 40 199 € 149 €
CS 17 Zhvillimi i avancuar i aplikacioneve MOBILE 01 Mars 6 orë / javë 40 199€ 149€
  • Për regjistrime grupore ka zbritje 50% e me shume, varësisht prej grupit,
  • Për regjistrime individuale ka zbritje 35%,
  • Programi i trajnimeve fillon - sipas datave në tabelë,
  • Pjesëmarrësit pajisen me: ÇERTIFIKATËN E TRAJNIMIT

Të interesuarit duhet  të regjistrohen pranë administratës së PROED-it, me vete duhet të sjellin kartën e identitetit / pasaportën, apo ta dërgoje kopjen në e-mail-in zyrtarë[email protected]


Për informacion të mëtejshëm kontaktoni zyrat e PROED në:

PROED Academy
Email: [email protected]
Mobil: +383 49 127 200
Viber: +383 49 389 992
--------------------------
Rruga: Dervish Hima P.N
Lagjja: Kalabria e Re (Veternik), 10000 / Prishtinë / RKS

Call for regestration

 Professional High School PROED announces competition for enrollment of young students in Software Development Program.

Invest in the future, be part of the most sought-after profession in the world.

Apply online

Are you not getting the information you want?

If you are not getting the information you need, you can contact us through our telephone below and someone from our staff will be pleased to assist you. Do not hesitate to ask us about any issues that may be of interest to you. You can call us every day, except Sundays, from 08:00 to 16:00.

Call us

+383 49 127 200

 
 
 

The Professional High School for Education in Programming PROED, established in 2016 in Pristina, accredited by the National Qualification Authority by decision no. 01-71 dated 08.02.2017, and licensed by the Ministry of Education, Science and Technology of the Republic of Kosovo.

Adresa: Lagjja Kalabria e Re, rr. Sylejman Vuçiterrna 33 Prishtinë, 10000  Kosovë