Vocational School for Computer Programming certified by MEST and accredited by NQA, level 5 according to NQF.

Vocational School for Computer Programming certified by MEST and accredited by NQA, level 5 according to NQF.

About Us

Shkolla e Lartë Profesionale për Programim PROED është institucion privat i arsimit të lartë i angazhuar për edukim në fushën e Teknologjisë së Informacionit (TI-së), me lokacion në kryeqytetin e Kosovës, Prishtinë.

Programi Zhvillues i Softuerit që ofrohet nga PROED është i akredituar nga Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve të Kosovës.

Në përfundim të programit profesional të studimit lëshohet “Diplomë profesionale – Zhvillues i Softuerit” në përputhje me rregulloret përkatëse të shkollës së lartë PROED.

PROED ofron program profesional të studimeve për studentët që duan qasje të shpejtë në tregun e punës, gjë që mund të arrihet përmes qasjes moderne të mësimdhënies, infrastrukturës lehtë të qasshme dhe stafit kompetent.

Programi Zhvillues i Softuerit korrespondon me nivelin e 5-të të Kornizës Kombëtare të Kualifikimeve që konsiston me 4 semestra. Më konkretisht, tre semestrat e parë do të fokusohen në aspektin teorik dhe praktik, ndërsa semestri i katërt do të jetë një internship në ndonjërën nga kompanitë e industrisë së TI-së me të cilat PROED ka marrëveshje bashkëpunimi.

Misioni

Kemi filluar PROED Akademinë me një qëllim të vetëm: t'i lejojmë njerëzit të ndryshojnë karrierën në çdo moment të jetës së tyre.

Misioni i Akademisë PROED është të transferojë aftësitë teknike te njerëzit kreativë. Shkollimi gjate 4 semestrave në Prishtinë ofron një qasje moderne për të mësuarit gjatë gjithë jetës dhe ju ofron mundësinë për të zhvilluar një prototip të çfarëdo ideje që mund të keni. Asnjë aftësi teknike nuk është e nevojshme, vetëm motivimi juaj për të përparuar  në çfarëdo që ju zgjidhni  të bëni.

Objektivat

  • Ofron kurset e nevojshme për përgatitje të lartë profesionale
  • Ofron metoda bashkëkohore të mësimdhënies dhe mësimnxënies
  • Ofron kompetencë në profesionin më të kërkuar dhe paguar në treg
  • Përcjell trendet e fundit të zhvillimit në industrinë e TI-së
?

Mënyrat e pagesës

  • Pagesa e plotë 10% zbritje
  • Financim përmes bankës deri në 48 muaj me 0% interes
  • Pagesa e ndarë në 4 këste.
?

Programi i bursave

Bursa prej 20 deri 100 %

?

Programi i Internshipit

PROED ofron Internship në kompani vendore dhe ndërkombëtare. Gjatë kohës së Internshipit studentet do ti zbatojnë aftësitë e tyre në projekte reale

?

Trajnime për fëmijë

PROED Ofron trajnimin në “kodimin me SCHRATCH” ,

Call for regestration

 Professional High School PROED announces competition for enrollment of young students in Software Development Program.

Invest in the future, be part of the most sought-after profession in the world.

Apply online

Are you not getting the information you want?

If you are not getting the information you need, you can contact us through our telephone below and someone from our staff will be pleased to assist you. Do not hesitate to ask us about any issues that may be of interest to you. You can call us every day, except Sundays, from 08:00 to 16:00.

Call us

+383 49 127 200

 
 
 

The Professional High School for Education in Programming PROED, established in 2016 in Pristina, accredited by the National Qualification Authority by decision no. 01-71 dated 08.02.2017, and licensed by the Ministry of Education, Science and Technology of the Republic of Kosovo.

Adresa: Lagjja Kalabria e Re, rr. Sylejman Vuçiterrna 33 Prishtinë, 10000  Kosovë